Products
News
Contact list - NEW !
The contact list is a database of telephone contacts, which can easily maintain and share.

CIT Magnifier - NEW !
Screen magnifier is great tool for visually impaired. New product!

CIT Reader 6 - New version
New version has been released, you can try the demo version !

Life Control Server 1.1


Systém kontroly života byl vyvinut pro zabezpečení pracovníků, kteří se mohou zranit, nebo být ohroženi na životech.

Základní funkce systému kontroly života:
  • Automatické obvolávání pracovníků a kontrola jejich reakce.V případě výskytu bezpečnostního incidentu jsou obvoláváni operátoři, kteří jsou přiřazeni dané oblasti.
  • Systém obsahuje definici profilů chování kontrolního volání. K jednotlivým pracovníkům se pak již pouze přiřadí konkrétní profil. Nastavení chování obsahuje časové údaje, jak často mají být pracovníci kontrolování, počty povolených neúspěšných volání v závislosti na způsobu selhání, a nastavení hlášek telefonního systému.
  • Pro zrychlení reakce na vzník bezpečnostního incidentu je možné použít snímač tepové frekvence, který je integrován do pryžového náramku na zápěstí střeženého pracovníka a vhodný smartphone.
  • Přihlášení i odhlášení do systému pracovník provádí zavoláním na určité telefonní číslo z jednoho jemu přidělených telefonních čísel (může jich být více) a na tomto telefonním čísle je pak pravidelně kontaktován.
  • Systém dovoluje spravovat více oddělených lokalit. Každá lokalita má svá čísla operátorů, kteří řeší případný bezpečnostní incident.
  • Možnost správy uživatelských účtů a jejich práv na jednotlivé lokality. Definicí práv je možné ovlivnit přístup uživatelů k živým informacím o přihlášených pracovnících, aktivní změny jejich stavu, statistikám, konfiguraci pracovníků a profilů, managementu uživatelů a delegování pravomocí, a administraci vlastních lokalit.
  • Možnost odesílání pravidelné měsíční statistiky systému na email.
  • Odesílání informace o přihlášení/odhlášení pracovníka ze systému.
  
  
nastavení lokalit
 
nastavení profilů chování
 
export a statistiky
Schéma aplikace


CIT Office | Monitoring | Contact list | Early warning system | Life Control Server
Voice mail | Operator and Waiting field | IVR | Fax Server | Visual Kirke | SMS Server
© CIT.CZ spol. s r.o. All rights reserved.